Meer lijsten voor het bekijken van data in uw werkstroom verzoek

Vanaf nu is het mogelijk om één enkele of meerdere lijst(en) te creëren en vervolgens to tonen voor het bekijken va data in ieder werkstroom verzoek