Exact Online integratie

Integration settings

Exact Online integratie

Data en Werkstroom functionaliteit geïntegreerd tussen Exact Online en Synergy Enterprise

De data uitwisseling werkt bi-directioneel en data kan onderhouden worden in zowel EOL als ESE. U kunt in ESE creëren, wijzigen, verwijderen en hercoderen en data in EOL wordt automatisch bijgewerkt. Wanneer u creëert, wijzigt, verwijdert of hercodeert EOL, zal data automatisch worden bijgewerkt in ESE.

De data uitwisseling is flexibel en u kunt gebruik maken van de standaard voorgedefinieerde koppelingen of u maakt uw eigen koppelingen aan. Koppelingen kunnen per adminstratie/divisie worden opgezet.

EOL processen kunnen worden geïntegreerd met ESE werkstroom.Werkstromen kunnen automatisch worden gegenereerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bestellingen waar automatisch een werkstroom voor wordt gecreëerd om de bestelling goed te keuren. De inrichting van deze optie is eenvoudig omdat de koppelingen ook eenvoudig zijn op te zetten.

Op het moment dat er een goedkeuringsverzoek wordt aangemaakt vanuit EOL zullen vervolgens, afhankelijk van de inrichting, de verschillende goedkeurstappen in ESE worden doorlopen. Nadat dit proces is afgehandeld zal dit leiden tot een actie in EOL. Vanuit ESE kunnen de volgende acties in EOL worden uitgevoerd:

 • Aanmaken
 • Aanpassen
 • Verwijderen

Dit proces is flexibel op te zetten door regels te formuleren die bepalen wanneer een bepaalde actie moet worden uitgevoerd.

Data-integratie werkt voor: Activa, Activa groepen, Adressen, Afschrijvingsmethoden, Artikelen, Betalingscondities, Bestellingen, Contacten, Divisies, Documenten, Financieel jaar en perioden, Grootboek rekeningen, Kostendrager, Kostenplaats, Medewerkers, Projecten, Relaties, Wisselkoersen,

Product Description

Algemene Informatie

 • Implementatie: 1 dag
 • Onderhoud en support beschikbaar: Ja
 • Handleiding beschikbaar: Ja (Engels)
 • ‘Enabling add-on solution’ Rol nodig: Ja
 • Prijs: Op aanvraag
 • Beschikbaar voor wederverkoop: Ja
 • Ontwikkeld door: GLM Systems

Gerelateerde Produkten

Exact Produktlijn

 • Synergy Enterprise
 • Exact Online

Ontwikkel Platform

 • C#.Net
 • ASP.NET
 • SQL

Modules

 • CRM
 • Documenten
 • HRM
 • Logistiek
 • Werkstroom